Bouwsector en Turtelboom scharen zich achter renovatiepact - Regis Consult

Bouwsector en Turtelboom scharen zich achter renovatiepact

Het Renovatiepact moet leiden tot een coherent actieplan dat zelf op termijn leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van het Vlaams woningpatrimonium.

Momenteel wordt slechts 0,7% van de in totaal 3 miljoen Vlaamse woningen per jaar gerenoveerd. Het is mogelijk om dit percentage sterk te verhogen. Dit stimuleert de economische activiteit van de brede bouwsector, waardoor de werkgelegenheid en de economische groei een positieve evolutie zullen doormaken.

Anderzijds wil het pact de energieprestatie van de woningen optimaliseren tot het bijna-energieneutraal (BEN) niveau. Dit zal een verminderd energieverbruik door de huishoudens als gevolg hebben, wat het leefmilieu ten goede komt, maar ook de bescherming van de koopkracht van de gezinnen, de bevoorradingszekerheid en de strijd tegen energiearmoede.

Volgens Turtelboom kan de overheid deze transformatie wel faciliteren en ondersteunen maar alle belanghebbenden, zoals de bouwsector, zullen hier mee hun schouders onder moeten zetten. De engagementsverklaring moet uitlopen in het opzetten van een partnerorganisatie waarin middelen, informatie, activiteiten en competenties worden gedeeld.

Een coherent actieplan moet het ook mogelijk maken maximaal gebruik te maken van Europese en andere financieringsmiddelen die ter beschikking komen voor de ondersteuning van de energetische renovatie van het woningenbestand.

bron: Engineeringnet.be

Publicatiedatum: 23 december 2014