Een nieuwe kaai aan ArcelorMittal Gent voor aanvoer schroot en afvoer slakken - Regis Consult

Een nieuwe kaai aan ArcelorMittal Gent voor aanvoer schroot en afvoer slakken

De nieuwe kaai van 220 meter lang zal de aanvoer van schroot en de afvoer van slakken via het kanaal Gent-Terneuzen mogelijk maken. De investering van 7,8 miljoen euro wordt grotendeels gedragen door het Havenbedrijf Gent. ArcelorMittal Gent draagt 600000 euro bij. 

De nieuwe kaaimuur komt ten zuiden van de bestaande kaaimuur en heeft twee doeleinden. Enerzijds zal daar de aanvoer van schroot gebeuren dat gebruikt wordt bij de productie van staal, anderzijds zullen er ook hoogoven- en staalslakken afgevoerd worden. Die laatsten zijn een bijproduct van het staalproductieproces en worden gebruikt voor waterbouwkundige werken of voor de verharding van parkeerterrein, wegen, paden en opritten. 

Bovendien is de investering ook een lesje in duurzaamheid want het bestaande schroottransport wordt geoptimaliseerd door zoveel mogelijk binnen- en zeevaart te gebruiken in plaats van vrachtwagens. De slakken worden rechtstreeks in de zeeschepen geladen waardoor de CO2-uitstoot drastisch verminderd. 

Publicatiedatum: 28 september 2016