Havenbedrijf Antwerpen zoekt concessionaris voor LNG tank - Regis Consult

Havenbedrijf Antwerpen zoekt concessionaris voor LNG tank

Het Havenbedrijf wil niet meer investeren in de bouw en uitbating van een eigen LNG tank, maar zoekt een concessionaris die dat voor hen overneemt. Het Havenbedrijf stelt daarvoor het terrein aan kaai 528 ter beschikking.

De mogelijkheid om aan bunkering van LNG te doen in de haven van Antwerpen is er nu ook al. Een vrachtwagen haalt daarvoor LNG op aan de importterminal in Zeebrugge en brengt het naar Antwerpen. Dat heet truck-to-ship bunkering. Dankzij een eigen vaste installatie in Antwerpen zal LNG permanent aanwezig kunnen zijn en wordt de positie van de Antwerpse haven versterkt.

Minder fijn stof

LNG is een veel schonere brandstof in vergelijking met diesel die nu vooral gebruikt wordt in de Europese binnenvaart. De uitlaatgassen van een schip aangedreven door LNG bevat nauwelijks fijn stof en minder stikstofoxides.

Kaai 528

Tot begin dit jaar wilde het Havenbedrijf zelf een LNG tank bouwen, maar van dat plan stappen ze nu af. Voor de bouw en exploitatie stellen ze kaai 528 ter beschikking. Een terrein met oppervlakte van meer dan 7000 m² en een opslagcapaciteit van 450 m³. Op die manier kan er jaarlijks tot 45000 m³ gebunkerd worden aan een debiet van 100m³/uur.

Publicatiedatum: 15 juli 2015