ICT-inkopers zijn optimistisch over 2014 - Regis Consult

ICT-inkopers zijn optimistisch over 2014

Inkopers van ict-diensten zijn over het algemeen optimistisch over 2014. Er is nog steeds sprake van onzekerheid over budgetten, maar de verwachting is dat de bestedingen aan advisering, projecten, managed services, trainingen en onderhoud zullen groeien. Dat stelt analist Peter Vermeulen van Pb7 na marktonderzoek onder ict-inkopers en bestudering van de omzetontwikkeling van de ict-dienstverleners Atos, Capgemini, KPN ITS en Ordina.

Vermeulen concludeert dat in de tweede helft van 2013 het sentiment in de markt onder de inkopers van ict-diensten is verbeterd. 'In een meting in oktober 2013 waren er beduidend meer organisaties die meer verwachten af te gaan nemen dan organisaties die een afname verwachtten.'Vermeulen vervolgt: 'In de meting van februari 2014 is het beeld in grote lijnen hetzelfde gebleven. Er is wel een beperkte matiging in het beeld: er zijn iets minder organisaties die een afname verwachten en er zijn iets minder organisaties die een sterke groei verwachten. Opvallend is wel dat het aantal onzekere bedrijven toe is genomen.'De analist: 'Voor 2014 verwacht men, gelijk aan de meting in oktober, groei in advisering, projecten, managed services en zelfs in training en onderhoud. Opvallend is wel dat het enthousiasme voor advisering in februari een stuk lager ligt dan in oktober, terwijl organisaties minder negatief staan ten opzichte van detachering. Terwijl de vraag naar detachering lijkt te gaan stabiliseren, blijft de vraag naar ssp-capaciteit volgens de inkopers op een laag pitje staan.

'Cloud en Big Data"

Volgens Pb7 vormen beide ontwikkelingen goed nieuws voor de onderzochte dienstverleners die voor een aanzienlijk deel van detachering afhankelijk zijn. Toch maken de cijfers volgens Vermeulen duidelijk dat de groei buiten de detachering gezocht moet worden. 'Organisaties zijn op zoek naar diensten met een duidelijke toegevoegde waarde. Innovatie hebben we de afgelopen jaren al volop gezien op het gebied van cloud, mobiel, big data en sociale media. In 2014 draait het om het toepassen hiervan om organisaties efficiënter en competitiever te maken. Dienstverleners die er in slagen om dat op een behoorlijke schaal te realiseren voor hun klanten, hebben de ruimte voor groei.'

Publicatiedatum: 9 juli 2014