Investering van 300 miljoen voor verhoging bruggen Albertkanaal - Regis Consult

Investering van 300 miljoen voor verhoging bruggen Albertkanaal

Een deelopdracht voor 31 bruggen wordt door Nv De Scheepvaart aan Arcadis-Grontmij gegund: 16 bruggen worden herbouwd, 15 worden aangepast.

ENGINEERINGNET.BE - Nv De Scheepvaart heeft een investeringsbedrag van € 300 miljoen uitgetrokken voor de verhoging van bruggen op het Albertkanaal.

Dit project is historisch: voor de eerste keer zal een privépartner, THV (Tijdelijke Handelsvereniging) Arcadis-Grontmij, samen met de overheid in één geïntegreerd team een project uitwerken.

Deze gunning is goed voor € 7,9 miljoen, waarvan telkens de helft voor Grontmij en voor Arcadis is bestemd.

De THV zal de voorstudie van alle 31 bruggen aanleveren. De verhoging van vijftien bruggen zal gebeuren aan de hand van DBFM-procedures (Design, Build, Finance, Maintenance). Voor deze bruggen zal de THV instaan voor het uitwerken en aangeven van het Programma van Eisen (PvE) dat een aantal minder hinder maatregelen zal bevatten.

De opdracht bestaat uit de opmaak van de bestekdocumenten met begeleiding van de aanbestedings-, gunnings- en uitvoeringsfase. De overige zestien bruggen zullen via een reguliere aanbesteding worden aangepast.

Met de verhoging van de bruggen zal de algemene mobiliteit in de omgeving van het Albertkanaal verbeteren. Commercieel gezien maakt dit het watertransport aantrekkelijker, zodat meer bedrijven afzien van vrachtverkeer over de weg.

Door de verhoging zullen grotere vrachtschepen, die tot vier containers hoog geladen zijn, doorgang krijgen op het traject Antwerpen-Luik. Het rendement stijgt hierdoor met 33%.

Anderzijds zullen de verbindingen voor het wegverkeer in stand worden gehouden en waar mogelijk nog verbeterd worden. << (Guy Leysen) (foto: THV Arcadis-Grontmij)

Publicatiedatum: 30 juni 2014