Meer jongeren studeren wetenschappen en technologie - Regis Consult

Meer jongeren studeren wetenschappen en technologie

Er zijn opnieuw meer jongens én meisjes die kiezen voor een loopbaan in wiskunde, exacte wetenschappen of techniek. Dat blijkt uit de STEM monitor 2015. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics en is een actieplan van de Vlaamse Regering om jongeren te motiveren om voor een wetenschappelijke en/of technische studierichting en beroep te kiezen. Met het plan wil de Vlaamse Regering tegemoet komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

1 op 2 leerlingen in het ASO volgt een STEM-richting. In het BSO is dat 36%, in het KSO 21% en in het TSO 40%. Opvallend is dat in het KSO bijna 2 op 3 van de leerlingen die een STEM-richting volgen meisjes zijn. In het ASO is dat 48%, in de resterende onderwijsrichtingen amper 16% (TSO) en 4%(BSO). De uitdaging in het actieplan is bijgevolg voornamelijk om STEM-richtingen nog aantrekkelijker te maken voor meisjes.

1 op 4 heeft STEM-diploma

In vergelijking met vorig jaar kiezen meer leerlingen na het secundair onderwijs voor een STEM-richting in het hoger onderwijs. Vooral de professionele bachelors architectuur, industriële wetenschappen en industrie scoren goed. Dat zijn eveneens opleidingen die tewerkstellen in knelpuntberoepen. 1 op 4 van alle uitgereikte diploma’s is een STEM-diploma.

Doelstellingen 2020

Het gaat dus de goede kant op, al blijven Minister Crevits en minister Muyters inzetten op STEM-opleidingen en – beroepen om vooropgestelde doelstellingen voor 2020 te behalen. De basisprincipes van het actieplan zijn de volgende:

  • Een aantrekkelijk STEM-onderwijs
  • Goed ondersteunende leraars
  • Een goed uitgewerkte studie- en loopbaankeuze
  • Meer meisjes in STEM-opleidingen en – beroepen
  • Inzetten op excellentie
  • Een aangepast opleidingsaanbod
  • Aanmoedigen van sectoren, bedrijven en kennisinstellingen
  • Een hoge maatschappelijke waardering van technische beroepen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt dat jongeren interesse tonen voor techniek en wetenschappen. “We blijven daarop inspelen met concrete acties zoals de techniekcoaches en de STEM-academies. Tegelijk moeten we meer meisjes warm maken voor STEM en ook de uitstroom verbeteren. Dat doen we door goed te luisteren naar wat jongeren verwachten van een STEM-keuze en door het STEM-curriculum aantrekkelijk en toekomstgericht te maken.”

Publicatiedatum: 17 april 2015