Vijf jaar studeren voor industrieel ingenieur: neen bedankt! - opinie - Regis Consult

Vijf jaar studeren voor industrieel ingenieur: neen bedankt! - opinie

Master industrieel ingenieur: 4 of 5 jaar studeren?De Vlaamse universiteiten plannen een grote bevraging. Agoria's Wilson De Pril pleit alvast voor het behoud van het vrijwillig postgraduaat.

ENGINEERINGNET.BE - De jarenlange praktijk bewijst dat het perfect mogelijk is om een industrieel ingenieur op vier jaar tijd zeer goed op te leiden.

De bedrijven nemen vandaag 85 procent van de industrieel ingenieurs op. Zij zijn erg tevreden over de kwaliteit van het bestaande onderwijssysteem van drie bachelorjaren plus één masterjaar. Een verlenging van die studieduur, zoals sommige opleidingsaanbieders wensen, is volgens Agoria een nodeloze jaarlijkse overheidskost van enkele tientallen miljoenen euro’s. Maar zal die overheid de komende jaren niet eerder moeten besparen?Een verlenging zal ook drempelverhogend werken voor nieuwe studenten.

Uit recente inschrijvingscijfers valt op dat de vijfjarige studies (bv. burgerlijk ingenieur en computerwetenschappen/informatica) minder studenten aantrekken dan vorig jaar. Drie- en vierjarige opleidingen (bv. professionele bachelor, industrieel ingenieur) gaan wel fors vooruit.Het valt dus te vrezen dat een studieduurverlenging die ook de studiekosten van de studenten onnodig zal opdrijven, wat asociaal is, hen er zal toe aanzetten een andere keuze te maken.Overheid en industrie bewegen nu ook net hemel en aarde om de instroom van ingenieursstudenten te verhogen. Bedrijven hebben nood aan verschillende profielen: de ‘conceptueel denkende’ burgerlijk ingenieur (studieduur 5 jaar), de meer ‘toepassingsgerichte’ industrieel ingenieur (studieduur 4 jaar) en de “praktijkgerichte” professionele bachelor (studieduur 3 jaar).

Een verlenging van de studieduur voor industrieel ingenieur is een opstap naar het vervagen van de profielen, zeker na de integratie van deze studies in de universiteiten.Laat de studenten zelf kiezen of ze nog een extra jaar willen verder studeren. Zo kunnen studenten industrieel ingenieur hun vierjarige opleiding vlot aanvullen met een diploma burgerlijk ingenieur via een brugtraject, of met een master-na-master van hun keuze, al naargelang hun eigen voorkeur en ambities.

Een vrijwillig postgraduaat voor de industrieel ingenieur met een innovatiestage van 6 of 12 maanden is daarom een veel betere optie dan een lineair veralgemeende studieduurverlenging waarvoor de industrie geen vragende en zeker geen financierende partij is. Dit postgraduaat werd dit academiejaar pas ingevoerd, maar zou dan al weer moeten wijken voor een algemene studieduurverlenging.Agoria pleit op basis van ruime bevragingen voor behoud van de huidige studieduur op 4 jaar en de keuze aan de studenten om eventueel nog een aansluitend studietraject te volgen.

Maar vooral: trek de inspanningen op het vlak van de permanente vorming fors op.Langere beroepsloopbanen maken het noodzakelijk om de blijvende inzetbaarheid van mensen extra te ondersteunen. Een overheid die haar middelen efficiënt wil inzetten, investeert daarin.In 2013 heeft de minister van Onderwijs terecht geweigerd de studieduur voor ing. te verlengen. Nu hebben de Vlaamse universiteiten het plan opgevat in de loop van dit jaar een grote bevraging te organiseren rond een nieuwe invulling van het curriculum van de master industrieel ingenieur.

Voor de technologische industrie mag dit geen alibi zijn om alsnog de studieduur op 5 jaar te brengen, en moet het industrieel karakter van de opleiding behouden blijven.Bedrijven die bevraagd worden houden hiermee best rekening: formuleer klaar en duidelijk uw visie rond het behoud van de studieduur op 4 jaar en het behoud van de industriële finaliteit!

door Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen

Publicatiedatum: 30 juni 2014