“Antwerpen moet dé Europese referentie voor Internet of Things worden” - Regis Consult

“Antwerpen moet dé Europese referentie voor Internet of Things worden”

De stad Antwerpen heeft de ambitie om uit te groeien tot een Europese referentie voor het Internet of Things. De bedoeling is om vanuit Antwerpen een ambitieus en onderscheidend ecosysteem rond Internet of Thing uit te bouwen. De stad Antwerpen, het Havenbedrijf, de Universiteit Antwerpen en IMEC gaan een unieke samenwerking aan om zo de internationale concurrentiepositie van de stad te versterken.

De eerste stap in dat proces is het uitbouwen van een interuniversitaire opleiding Internet of Things. In een eerste fase zal het een postgraduaat zijn voor masters in de informatica en in de industriële of burgerlijke wetenschappen. Daarna zou de opleiding een volwaardige master-na-masteropleiding worden waar de studenten in het eerste semester les volgen en in het tweede semester is er een stage. Grote topbedrijven zoals Rombit, Cronos Group, Orange, Atlas Copco, Micosoft, Proximus, Telenet, Agfa-Gevaert en Nokia zetten hun schouders mee onder het project.

Er zal vooral gewerkt worden op vijf grote pijlers - slimme stad, e-health, een slimme haven, industrie 4.0 en de circulaire economie – om de structuur van de stad en de regio te versterken.

De slimme stad verwijst naar de IoT-innovaties om de stad veiliger, mobieler en leefbaarder te maken. Zo wordt er een smart zone aangelegd tussen de Groenplaats en Antwerpen Zuid dat een proeftuin zal worden voor nieuwe digitale en technologische toepassingen.

E-health sluit aan bij de digitale innovatie in de wereld van gezondheidszorg waarin Health Tech bedrijven worden gestimuleerd om te blijven groeien en te internationaliseren.

Bij de pijler slimme haven wordt een traditionele, analoge haven omgevormd tot een digitaal geconnecteerde haven. Zo zal de afhandeling van containers, wat nu nog een papierintensieve taak is, sterk mee evolueren met de digitale technologie. Onder de vleugels van de Antwerpse start-up T-Mining zullen verschillende spelers uit de haven deelnemen aan een pilootproject om op korte termijn een veiligere en efficiëntere manier te vinden om transport van containers te behartigen.

Industrie 4.0 verwijst naar de evolutie binnen een industrie die gebruik maakt van nieuwe technologie op vlak van digitalisering, artificiële intelligentie en robotica. Tenslotte ligt bij de laatste pijler circulaire economie de focus op IoT-toepassingen om de stad en haven meer duurzaam te maken, met energie-efficiënte materialen, hoge water- en luchtkwaliteit, valorisatie van afval en nevenstromen en duurzame milieuvriendelijke energietransitie.

Meer informatie over het IoT-project lees je hier.

Publicatiedatum: 30 juni 2017