Bouw van twee duurzame chemieprojecten van start gegaan - Regis Consult

Bouw van twee duurzame chemieprojecten van start gegaan

ENGINEERINGNET.BE - BlueChem, de allereerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen, zal beloftevolle (inter-)nationale start-ups en innovatieprojecten binnen de chemie ondersteunen, zodat deze kunnen doorgroeien tot op industriële schaal.


Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen: “We hebben gemerkt dat het in de chemiesector niet gemakkelijk is om veelbelovende innovaties te laten uitgroeien tot nieuwe ondernemingen. BlueChem biedt de juiste accommodatie op de juiste plek om innovaties in de duurzame chemie de grootst mogelijke kans op slagen te bieden voor een succesvolle industrialisering en commercialisering.”

Dit project wordt ruim 3.300 m² groot en voorziet een mix van flexplekken, kantoren en labo’s voor starters, kmo’s en innovatieprojecten van grote ondernemingen en kennisinstellingen. CATALISTI (Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen) neemt een actieve rol op om nieuwe kansrijke innovatieprojecten mee op te starten en te begeleiden.

Burgemeester Bart De Wever: “Met deze eerste spadesteek wordt in Antwerpen letterlijk gebouwd aan een nieuw ecosysteem rond duurzame chemie. Het is dan ook onze ambitie om de bestaande kennis en ervaring van chemie in onze regio te valoriseren in de oprichting van nieuwe innovatieve bedrijven. Op die manier garanderen en versterken we de toekomst van de chemiesector in Antwerpen, en bij uitbreiding in Vlaanderen.”

De chemie-incubator zet vooral in op de valorisatie van afval- en nevenstromen als voortrekker van de circulaire economie. Andere innovatiethema’s zijn procesoptimalisatie en de ontwikkeling van hernieuwbare chemicaliën en duurzame materialen.

Het gebouw zal in totaal ruim 7 miljoen euro kosten. De totale investering in het project bedraagt 11 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro van de stad Antwerpen. Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) krijgt BlueChem een maximale subsidie van 3.473.589 euro. Vlaanderen investeert via het Hermesfonds 868.397 euro in het project.

Blue_App, een open innovatie-hub voor onderzoeksprojecten van de Universiteit Antwerpen in het domein van de duurzame chemie, wordt ruim 5.000 m² groot en zal 4 verdiepingen tellen waarin zowel labo’s als bureelruimte zullen worden ondergebracht.

Silvia Lenaerts, Vicerector Valorisatie & Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen: “Blue_App zal een hefboom zijn, doordat we hier multidisciplinaire kennis kunnen bundelen en koppelen aan training en opleiding. Zowel materialen voor duurzame chemie, als procesintensificatie, duurzaamheidsevaluatie en digitalisering binnen het domein behoren tot de expertise van de excellente onderzoeksprojecten die hier zullen worden uitgevoerd.”

BlueChem en Blue_App zijn de eerste twee projecten die worden gerealiseerd op Blue Gate Antwerp aan de Naftaweg in Antwerpen. De opening van beiden is voorzien in het voorjaar van 2020.

Bron: engineeringnet.be 

Publicatiedatum: 21 juni 2018