Project Staffing - Regis Consult

Project Staffing

Steeds meer opdrachtgevers kiezen ervoor om extra medewerkers in te zetten op projectbasis, voor een bepaalde duur, een bepaalde taak of met een specifieke expertise. Project staffing is daarvoor de beste oplossing. Op die manier kom je als opdrachtgever in contact met ervaren technische experts om in te springen op de nood van het project. Wij zorgen voor de geschikte kandidaat op de juiste plaats.

Visie en sterktes

Onze medewerkers kiezen bewust voor een projectmatige omgeving. Zelfstandig werken volgens de geldende norm staat hierbij voorop. Regis Consult biedt een kader met de nodige continuïteit, technische ondersteuning, een goede opvolging en ontwikkeling.

  • Inzetten van ervaren technisch geschoolde masters en bachelors.
  • Snelle inzetbaarheid dankzij korte inwerkperiode. 
  • Focus op veiligheid voor eigen medewerkers en anderen.

Voordelen voor opdrachtgevers

Project Staffing is de oplossing bij uitstek voor personeelsplanning in een projectgerichte omgeving. De belangrijkste troeven zijn:

  • gerichte kennis en ervaring binnenhalen;
  • experts die voldoen aan de verwachtingen van het project;
  • flexibele benutting van extra resources (je betaalt per uur of per dag); 
  • flexibele planning van duurtijd naargelang voortgang van het project;
  • sluitende budgetplanning bij opstart van het project.