Filosofie en werkwijze - Regis Consult

Filosofie en werkwijze

Regis Consult brengt kandidaten en bedrijven met elkaar in contact, waarbij de consultants steeds streven naar een win-win situatie voor beide partijen. We willen meer zijn dan een leverancier van technische experts en daarom streven we naar langdurige partnerships met kandidaten en opdrachtgevers.

Een open en eerlijke communicatie met beide partijen is daarbij voor ons van cruciaal belang.

Onze visie en aanpak

Onze focus ligt op ”jobmatching”, waarbij we een goede relatie onderhouden met kandidaten, opdrachtgevers en medewerkers.

Dat realiseren we door:

 • goed te luisteren naar de noden en behoeften van elke partij;
 • te zoeken naar het juiste evenwicht bij het afstemmen van elkaars verwachtingen en ambities;
 • te zoeken naar extra dienstverlening die aansluit bij de verwachtingen van onze klanten en medewerkers;
 • een no-nonsenseaanpak te hanteren en openheid en transparantie na te streven;
 • een professioneel team van interne medewerkers met een goede marktkennis in te schakelen. 
Ons netwerk bestaat uit inhoudelijk sterke kandidaten met expertise binnen hun vakgebied. Op die manier bouwen we aan het vertrouwen van onze opdrachtgevers.

Onze selecties verlopen volgens een vaste procedure:

 • Een search in onze eigen database van ongeveer 25000 technische experts. We zoeken ook de geschikte kandidaat via social media en andere kanalen zoals jobbeurzen en schoollijsten.
 • Een selectie van de meest geschikte kandidaten: de beste kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk interview. Referenties worden opgevraagd en gecheckt.
 • Een voorstelling van geschikte kandidaten bij de klant aan de hand van een uitgebreid resumé op basis van het persoonlijk interview.
 • Feedback op de jobmatch om steeds beter te worden in wat we doen.

Onze waarden en normen

Onze waarden tonen aan waarvoor wij staan in de markt én hoe we dat uitdragen naar de klant, kandidaat en medewerker.

 • Integriteit: we zijn onpartijdig, objectief, rechtvaardig, neutraal, kortom professioneel verantwoordelijk. 
 • Klantgerichtheid: we werken op maat van de kandidaat en de klant. Dat vraagt inzicht, marktkennis en een goede opvolging. 
 • No-nonsense: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen! Communicatie, eerlijkheid en openheid zijn daarbij van groot belang. 
 • Ondernemerschap: we leveren diensten voor en door mensen. Dat vereist visie, innovatie en leiderschap.
Onze focus

Verankering binnen de technische sector

We kennen de technische sector van binnen en van buiten. We werken dagelijks met hoogopgeleide technische profielen en matchen hen met uitdagende jobs. Ook ondersteunende profielen (HR, ICT, Office,…) binnen die technische sector helpen we graag aan een nieuwe job. Door die sectorfocus kunnen we écht in de diepte gaan. Het helpt ons de verwachtingen van de betrokken partijen sterk op elkaar af te stemmen en onze rol als jobmatcher waar te maken.

100% integer en transparant


Onze business ‘draait om’ en is ‘gebouwd op’ mensen. Net daarom zijn waarden als integriteit en openheid belangrijk voor ons. We gaan voor langetermijnrelaties en dat kan alleen wanneer je elkaar recht in de ogen kan kijken. Enkel op die manier kunnen we een oprechte partner zijn. 

Walking the extra mile


Klantenrelaties zijn niet te vatten in gewerkte uren. Uiteindelijk gaat het om de match met mensen. Dat is in eerste instantie een gevoel gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen dat je elke dag moet verdienen. Dat realiseren we door de nodige empathie aan de dag te leggen. Luisteren naar elkaars noden en verwachtingen en steeds opnieuw op zoek gaan naar manieren om beter te worden. Concreet uit zich dat in het regelmatig lanceren van nieuwe producten, diensten en initiatieven om zo samen het verschil te maken.


Contacteer ons gerust. Wij zijn benieuwd naar je feedback of suggesties!