Az Damiaan ziekenhuis eerste met grootschalige apotheekautomatisering - Regis Consult

Az Damiaan ziekenhuis eerste met grootschalige apotheekautomatisering

Az Damiaan ziekenhuis is Oostende doet beroep op robotsysteem om medicatie van patiënten te 'picken' en verdelen. "Dat we dit voor 523 patiënten realiseren, is zelfs een Europese primeur"

ENGINEERINGNET.BE - Az Damiaan automatiseert als eerste Belgisch algemeen ziekenhuis de zogenaamde dagelijkse 'medicatiecirkel'. Het schakelt daarvoor een robotinstallatie in.

Het proces start met de elektronisch voorschriften voor de patiënten. Naar analogie van wat in een geautomatiseerd magazijn gebeurt, pickt de robotinstallatie op basis van deze data de pillen en medicatie per patiënt en per toedieningsmoment.

De apotheekautomatisering laat toe dat robotten de medicatie verknippen en verpakken in unitdoses met op elk zakje waarin een medicament zit, een unieke barcode. Daarna wordt het medicament gestockeerd.

Als de robot een commando krijgt, zorgen de automatische uitgiftekasten voor de aanmaak van de ‘dagringen’ per patiënt . Door het geautomatiseerd voorbereiden van de toe te dienen medicatie en aldus de traceerbaarheid te garanderen, wordt de veiligheid van de patiënten sterk verhoogd.

"Met deze geïntegreerde aanpak zijn we een pionier in België", stelt het ziekenhuis, "maar wellicht zullen spoedig navolging kennen doordat de eisen op het vlak van patiënt veiligheid steeds strenger worden, zeker op het gebied van de toediening van medicatie."

Bij het project van zowat anderhalf jaar en goed voor een investering van naar verluidt 3,5 miljoen euro, waren diverse leveranciers betrokken, waaronder de medische automatiseerder Sinteco, dito logistiek specialist Belintra (installatie, integratie en onderhoud van de robotinstallatie), het softwarehuis Infohos, de fabrikant van apotheekrobots ARX Rowa en Vanas. << (Bert Belmans) (foto: Az Damiaan)

Publicatiedatum: 18 juni 2014