Ubis wordt broedplaats van hightech bedrijven - Regis Consult

Ubis wordt broedplaats van hightech bedrijven

Kennisintensieve bedrijven kunnen vanaf 2015 terecht bij Ubis, de nieuwe incubator van de Universiteit Antwerpen en POM Antwerpen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij). Die broedplaats voor ideeën krijgt een plek in het toekomstige Darwin-gebouw van het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel.

Ubis is het vooral om life sciences en ICT te doen. De incubator zal binnen afzienbaer tijd zijn intred kunnen nemen in het gebouw Darwin. Het complex gebouw zal onder meer ruimte bieden aan kantoren, laboratoria, vergaderzalen, een cafetaria, een aula en een parking. Spin-offs van de UAntwerpen en de AUHA (de associatie van de universiteit en de hogescholenho), multinationals actief in onderzoek en ontwikkeling en KMO’s kunnen een plek krijgen in de nieuwe infrastructuur. Jonge bedrijven zullen er gebruik kunnen maken van de wetenschappelijke dienstverlening en de expertise van de onderzoeksgroepen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

De TechTransfer-dienst van de UAntwerpen werkt voor de realisatie van deze nieuwe incubator samen met POM Antwerpen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) en het Universitair Bedrijvencentrum Antwerpen (UBCA), dat met deze nieuwe incubator een waardige opvolger krijgt.

“Het overgrote deel van de technologietransfers tussen universiteiten en de bedrijfswereld gebeurt via een directe samenwerking”, vertelt Christian Daman, hoofd TechTransfer, de dienst die binnen de AUHA die onderzoekers en bedrijven ondersteunt bij de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. “Met deze incubator kan de band tussen de academische wereld en de industrie alleen maar worden versterkt.”

Het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen bevindt zich in Niel, langs de as Brussel – Antwerpen en is via de A12 en de E19 reeds uitstekend bereikbaar. Met de inmiddels goedgekeurde verbinding tussen de A12 en E19 wordt de ontsluiting in de nabije toekomst maximaal. Het domein van 32 hectaren wordt gekenmerkt door veel groen en idyllische waterplassen. Verscheidene spin-offs van UAntwerpen, zoals Mutiplicom en Tri-Vizor, zijn er gevestigd. De twee reeds bestaande gebouwen luisteren naar de naam Archimedes en Copernicus. In het voorjaar van 2015 zal de bouw van het Darwin-gebouw worden gefinaliseerd.

Publicatiedatum: 23 juni 2014