Waarom Regis Consult fier is dat een kwart van zijn starters 50-plusser is - Regis Consult

Waarom Regis Consult fier is dat een kwart van zijn starters 50-plusser is

Weinig doelgroepen die zo in het nieuws komen op het vlak van rekrutering dan 50-plussers. De vooroordelen waar ze mee te kampen hebben, gaande van hun zogenaamde gebrek aan flexibiliteit en de duurdere loonkost die gepaard gaat met hun jaren ervaring, stellen hen vaak – onterecht – in een slecht daglicht. Liefst een kwart van de vacatures die Regis Consult invult, is toe te schrijven aan een man of vrouw ouder dan vijftig. Dit cijfer staat in schril contrast met het gegeven dat België bij de slechtste leerlingen van de klas is op het vlak van tewerkstelling onder oudere werknemers.

De cijfers spreken voor zich: Afgelopen jaar kreeg de VDAB liefst 287 000 nieuwe vacatures binnen, een absoluut record. Waar bedrijven het moeilijker dan ooit tevoren hebben om de voor hen geschikte witte raaf te vinden, blijft de werkzaamheidsgraad in ons land onder 55- tot 64-jarigen met 5 op de 10 een stuk lager dan de gemiddelde 6 op de 10 in Nederland en 7 op de 10 in Duitsland. Nochtans zouden volgens een recent Europees rapport waaraan het onderzoeksinstituut Hiva van de KU Leuven meewerkte, de Belgische oudere werknemers niet te duur zijn vergeleken met andere Europese landen. Toegegeven, voor ons was dat even slikken. Niet zozeer dat het ons verbaasde, want de vooroordelen waarmee 50-plussers te maken krijgen, komen ook tot bij ons, maar eerder omdat we ons niet kunnen vinden in deze discrepantie.

Bij Regis Consult zijn we terecht fier dat een kwart van onze starters ouder is dan vijftig. Natuurlijk speelt daar onze sector, waar mensen niet afgerekend worden op leeftijd en afkomst, maar het diploma, de kennis en vaardigheden tellen, daarin een grote rol. Daarnaast appreciëren we niet alleen de jarenlange ervaring van 50-plussers, ze staan ook honkvast in het leven wat hen een duidelijk beeld oplevert van wat ze wel of niet willen. Een werkgever die dit koestert, mag op zijn beurt rekenen op een loyale werknemer op wie hij of zij volledig en voor jaren kan bouwen. Dat is niet altijd even evident in deze tijden van de war on talent. Het argument dat oudere werknemers niet flexibel zouden zijn, zien we als zeer persoonsgebonden. Net omdat de kinderen op hun leeftijd vaak al onder mama’s of papa’s vleugels uit zijn en ze daardoor minder gebonden zijn aan bepaalde werkuren of schoolvakanties, maakt hen een uitermate geschikte aanvulling op de millenials op de werkvloer.

Het klopt zeker dat 50-plussers doorgaans meer verdienen dan hun twintig jaar jongere evenknie. In ruil krijg je er echter eens zo veel werk- en levenservaring bij. Die ervaring inzetten op een manier dat de jongere werknemers in je bedrijf er beter van worden, daar ligt de sleutel tot succes. Al meermaals kregen we het compliment binnen dat de match tussen de 50-plusser die maar wat graag zijn kennis en expertise deelt met de jongere garde op de werkvloer magie oplevert. Die magie ontstaat vanuit het gevoel van appreciatie dat de 50-plusser krijgt en de karrenvracht aan kennis die de jongere generatie van hem of haar in ruil krijgt.

Dus nee, ons moet je niet vertellen dat er voor 50-plussers geen plaats op de arbeidsmarkt zou zijn. Kansen liggen er voor het oprapen in de duizenden vacatures die openstaan. De enige voorwaarde is een open mindset van zowel kandidaat als opdrachtgever.

Publicatiedatum: 21 mei 2019